Zrealizowaliśmy już 7 edycji tej akcji, dzięki czemu Mieszkańcy Namysłowa mają 7 nowych urządzeń. Za sprawą których mają wgląd w poziom zanieczyszczeń  w ich najbliższej okolicy.