Polityka prywatność aplikacji mobilnej 19.11.2018
Data ostatniej aktualizacji: 28.11.2018

1. Wprowadzenie

Pragniemy, aby korzystanie z naszej aplikacji sprawiało Ci wiele radości i było źródłem satysfakcji zarówno dziś, jak i w przyszłości. Chcemy, aby wyjątkowe usługi świadczone w ramach naszej działalności były dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji, stąd też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Z tych względów udostępniamy Ci niniejszy dokument, w którym przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej aplikacji. Celem Polityki prywatności jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie informacje o Tobie gromadzimy i jakie są powody, dla których to robimy? W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Jakie prawa służą Ci w zakresie gromadzonych przez nas danych osobowych?

2. O nas

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej aplikacji.

Funkcjonujemy pod firmą Green Players Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Świętego Antoniego 27/29 lok. 6  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000744662, NIP: 8971858379, REGON: 381026518.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@oskubsponsora.pl) oraz poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby.

3. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Korzystanie z usług naszej aplikacji wiąże się z koniecznością pozyskania od Ciebie pewnych informacji. Gromadzimy Twoje dane osobowe na kilku etapach.

Z chwilą rejestracji

Kiedy rejestrujesz się w aplikacji Oskub Sponsora, gromadzimy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł rozpocząć korzystanie z naszej aplikacji. Przy tej okazji pozyskujemy takie informacje, jak Twój numer telefonu, adres e-mail, płeć, kraj, data urodzenia.

Podczas korzystania z aplikacji

Kiedy korzystasz z naszej aplikacji, gromadzimy przede wszystkim informacje na temat przebiegu naszej wspólnej przygody i sposobu korzystania przez Ciebie z naszych usług, takie jak Twoje ulubione rodzaje aktywności fizycznej, częstotliwość i długość podejmowanej aktywności fizycznej, wspierane przez Ciebie organizacje charytatywne, ilość środków wypracowanych podejmowaną przez Ciebie aktywnością oraz przekazanych do dyspozycji organizacjom.

Na tym etapie gromadzimy również dane osobowe, które pozwalają nam umożliwić Ci korzystanie z nowych lub dodatkowych funkcji naszej aplikacji. W takich przypadkach zostaniesz poinformowany o pojawieniu się takiej funkcjonalności i będziesz miał możliwość przekazania nam dodatkowych danych lub też wyrażenia zgody na pobranie takich danych.

4. Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?

Dane rejestracyjne

Przy okazji rejestracji gromadzimy następujące kategorie danych osobowych:

 • e-mail
 • datę urodzenia
 • płeć
 • numer telefonu
 • kraj

Są to dane osobowe, których podanie jest niezbędne do tego, abyś mógł się zarejestrować i korzystać z usług naszej aplikacji. Ponadto możesz podać nam dodatkowe dane osobowe, dzięki czemu Twój profil będzie bardziej spersonalizowany.

Dane o użytkowniku

Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy następujące kategorie danych osobowych:

 • informacje o Twoich interakcjach w ramach korzystania z aplikacji, zwłaszcza informacje o dacie, miejscu, czasie zrealizowanej aktywności fizycznej, informacje o interakcjach z innymi użytkownikami aplikacji oraz organizacjami charytatywnymi, informacje o Twoich ulubionych rodzajach aktywności fizycznej, informacje o wspieranych przez Ciebie organizacjach charytatywnych
 • informacje obejmujące treści zamieszczane przez Ciebie w ramach aplikacji, w tym wiadomości wysyłane i odbierane od innych użytkowników
 • dane techniczne, które mogą obejmować dane z plików cookies, Twój adres IP, adres URL, typ i dane Twojego urządzenia, system operacyjny, rodzaj połączenia sieciowego
 • dane sensoryczne urządzenia mobilnego potrzebne dla świadczenia określonych usług w ramach naszej aplikacji (np. żyroskop, akcelerometr)

Dane dodatkowe

Podczas korzystania z aplikacji gromadzimy za Twoją zgodą także dane osobowe umożliwiające udostępnienie Ci dalszych funkcji. Obejmują one dodatkowe dane dotyczące urządzenia mobilnego, takie jak:

 • zdjęcia – jeśli zechcesz udzielić nam dostępu do albumu lub aparatu, będziemy korzystać jedynie z tych zdjęć, które wskażesz
 • dane lokalizacyjne urządzenia przenośnego – jeśli zechcesz udzielić nam dostępu do swojej dokładnej lokalizacji, będziesz mógł korzystać z usług powiązanych z położeniem
 • lista kontaktów – jeśli zechcesz udzielić nam dostępu do swoich kontaktów, będziemy mogli pomóc Ci odnaleźć przyjaciół, którzy również korzystają z usług naszej aplikacji.

5. W jakich celach i na jakiej podstawie gromadzimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu zawarcia i należytej realizacji umowy o świadczenie usług, a więc umożliwienia Ci korzystania z naszej aplikacji oraz dostosowania jej funkcji do Twoich potrzeb i preferencji. W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przesłankę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi również tzw. prawnie uzasadniony interes ujęty art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do celów realizowanych w tym zakresie należy zapobieganie oszustwom i wykrywanie oszustw związanych z korzystaniem z naszej aplikacji, zapewnienie bezpieczeństwa osób, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

Niekiedy dane osobowe mogą być przez nas gromadzone na podstawie Twojej uprzedniej, dobrowolnej i wyraźnej zgody. W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności „Danych dodatkowych”, dzięki którym będziesz mógł cieszyć się z dodatkowych funkcji naszej aplikacji, a więc dostępu do zdjęć, listy kontaktów czy informacji o lokalizacji. Twoja uprzednia zgoda warunkuje również możliwość uwierzytelnienia profilu w naszej aplikacji za pomocą Twojego konta w innych mediach społecznościowych (logowanie za pomocą konta Facebook lub Gmail).

6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych ma zasadniczo charakter dobrowolny, jednakże w pewnym zakresie jest ono konieczne, abyśmy mogli zawrzeć umowę, a w konsekwencji, abyś mógł korzystać z naszej aplikacji i pozwolił uzyskać swojej organizacji charytatywnej więcej środków z tego tytułu. Jeśli z jakiegoś powodu nie zechcesz nam podać swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zarejestrować Cię jako użytkownika naszej aplikacji.

Niekiedy możemy wymagać od Ciebie podania danych w zakresie, w jakim zmuszają nas do tego przepisy prawa, chociażby ze względów rachunkowych czy podatkowych.

7. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszej aplikacji. Pamiętaj przy tym, że – odnośnie danych gromadzonych na podstawie Twojej zgody – w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę, na której opiera się przetwarzanie. W razie cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Może się jednak zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przechowywane także po zaprzestaniu korzystania z aplikacji, jeżeli zostaniemy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni, w szczególności w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych czy rachunkowych, ochrony naszych uzasadnionych celów biznesowych, jak również w sytuacji, gdy będą istnieć nierozwiązane kwestie dotyczące Twojego konta, np. nierozstrzygnięte spory. W tych przypadkach będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu rozwiązania problemu.

8. Komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

Dostawcy usług i inne podmioty, z którymi współpracujemy. Chodzi tutaj przede wszystkim o dostawców usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania naszej aplikacji, jak również o podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradczo-kontrole, np. firmy audytorskie, czy podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności i prowadzenia zastępstwa procesowego, np. kancelarie prawne.

Organy ścigania, organy ochrony danych i inne instytucje. W tym zakresie możemy udostępnić Twoje dane osobowe organom publicznym, instytucjom czy podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Aplikacje zewnętrzne. Jeśli zechcesz logować się do naszej aplikacji z wykorzystaniem konta na Facebooku lub Gmailu, aplikacja zewnętrzna może uzyskać dostęp do Twoich określonych danych. Przed pierwszym logowaniem otrzymasz powiadomienie z informacją o tym, jakie dane osobowe będą dostępne dla aplikacji zewnętrznej.

9. Jakie są Twoje prawa?

Przysługuje Ci szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych, których szczegółowe rozwinięcie znajdziesz w RODO. Obejmują one:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, a więc prawo do żądania informacji w tym zakresie;
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli uznasz, że gromadzone przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, które służy Ci w przypadkach określonych przepisami prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, które służy Ci w przypadkach określonych przepisami prawa;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, kiedy są one przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych, których gromadzenie opiera się właśnie na tej podstawie legalności;
 • prawo do tego, by nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeśli natomiast uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób naruszający przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Mechanizm cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej aplikacji. Zawierają informacje, które służą jej prawidłowemu funkcjonowaniu. Przede wszystkim pozwalają zapamiętywać Twoje preferencje (np. wybrany przez Ciebie język) i ulepszać działanie serwisu, dostosowując usługi pod potrzeby użytkownika i parametry urządzenia, z którego korzystasz. Służą też zwiększeniu wydajności (np. przez szybsze ładowanie treści) oraz bezpieczeństwa.

Rejestracja w naszej aplikacji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczanie przez nas plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz usunąć cookies ze swojego urządzenia, co może jednak sprawić, że nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej aplikacji.

11. Zmiany w Polityce prywatności

Okresowo możemy aktualizować treść niniejszego dokumentu. Potrzeba modyfikacji może pojawić się w szczególności w razie zmiany stanu prawnego lub funkcjonalności naszej aplikacji (np. rozszerzenia zakresu usług).

Pamiętaj, że obowiązuje Cię aktualna Polityka prywatności, stąd zachęcamy do regularnego zapoznawania się z jej treścią. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniej aktualizacji, widniejąca na samym początku dokumentu.

Korzystanie z naszej aplikacji mobilnej jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności i akceptujesz jej treść.