Witajcie Skubacze, zaczynamy nową akcję Zielony Dom Dziecka!

Będziemy skubać dla Domu Dziecka w Namysłowie.

Na co zbieramy?

2 oczyszczacze powietrza – dzięki którym powietrze w Domu Dziecka będzie pozbawione zanieczyszczeń i bakterii
2 urządzenia do filtracji wody – dzieci będą mogły pić wodę z kranu, nie będą musiały wydawać pieniędzy na wodę butelkowaną,  zmniejszy się również ilość wyrzucanego plastiku
lampę uv – antybakteryjna lampa pozwoli ograniczyć zużycie środków chemicznych, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na inne cele.

Dzięki Wam dzieci będą mogły przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na pilniejsze potrzeby. Akcja wpłynie również pozytywnie na naturalne środowisko, które będzie mniej zanieczyszczone plastikiem i substancjami chemicznymi. Dbajmy wspólnie o nasze otoczenie.

Dom Dziecka w Namysłowie

Dom Dziecka w Namysłowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, która przyjmuje dzieci powyżej 10 roku życia, aż do osiągnięcia pełnoletności jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. Placówka posiada 14  miejsc w Budynku Głównym przy ulicy Pułaskiego 1 i 10 miejsc w Filii Domu Dziecka przy ulicy Pułaskiego 3B. Dom Dziecka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Dzieci mają zagwarantowany dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych

Kraina Przyjaźni

Przy Domu Dziecka działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Domu Dziecka w Namysłowie „KRAINA PRZYJAŹNI”. Stowarzyszenie powstało by nieść pomoc opuszczonym dzieciom i powalczyć o ich szczęśliwe dzieciństwo. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, więc każdy może podarować na ten cel swój 1%. Dzięki okazanemu wsparciu Stowarzyszenie będzie mogło kontynuować swoje cele. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia.

Jeszcze nie skubiesz?

Wejdź na Google Play lub App Store, pobierz naszą aplikację i ruszaj w drogę.