Przekazaliśmy dzisiaj oczyszczacz powietrza Szkole Podstawowej nr 2 w Namysłowie. Do tej pory wygrywały pierwszaki, ale tym razem konkurs międzyklasowy wygrała klasa 8a, urządzenie zostanie zamontowane w ich sali lekcyjnej. Podczas przekazania urządzenia byli obecni: sponsor pani Daria Gruszkiewicz, Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski oraz dyrektor szkoły Artur Matkowski. Poniżej przedstawiamy ranking klas.

5469423 kroków – klasa 8a

4993134 kroków – klasa 1a

4746163 kroków – klasa 3a

4028830 kroków – klasa 2a

3761921 kroków – klasa 1b

3043293 kroków – klasa 5a

2241966 kroków – klasa 2b

2064078 kroków – klasa 3b

1816162 kroków – klasa 7b

1766069 kroków – klasa 7a

1619670 kroków – klasa 7c

W tej akcji sponsorami byli Ubezpieczenia Daria Gruszkiewicz-Denisiewicz oraz Gmina Namysłów. Dziękujemy!