Problem braku jedzenia dotyka szczególnie schorowanych i samotnych seniorów mieszkających w małych mazurskich wioskach. Młodzi ludzie „uciekli” za pracą do dużych miast lub za granicę Polski. Seniorzy pozostali w swoich domach, jednak ich warunki bytowe z roku na rok ulegają pogorszeniu. Dodatkowo problem ten pogłębia rosnąca inflacja. Mazurski Bank Żywności obecnie dociera z pomocą żywnościową do 1200 seniorów z okolicznych miejscowości. Są to mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej oraz osoby mieszkające indywidualnie. Środki finansowe pozyskane w ramach zbiórki przeznaczymy na zakup żywności o długim terminie przydatności do spożycia oraz pokrycie kosztów dojazdu do odbiorców.